උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය 2018

නාලන්දා විද්‍යාලයීය කණිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධාන කරන “උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය” මෙවරත් අති සාර්ථකව ඔක්තෝබර් මස 28 වන ඉරිදා දින විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශයේ දී පැවැත් විය. නාලන්දාව තුළ සිප් සතර හදාරා තම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කර, වර්ථමානය වන විට වෛද්‍ය සේවයේ නියුතු ආදි නාලන්දීයයන් රැසක් තමන්ට අකුරු කරවූ … More උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය 2018

SILVER FLAMES 2018

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය විසින් සංවිධාන කෙරුණු “SILVER FLAMES 2018” බාලදක්ෂ කඳවුර සහ රාත්‍රී ගිනිමැල සංදර්ශනය මෙවරත් අති සාර්ථක අයුරින් ඔක්තෝබර් මස 28 වන ඉරිදා දින දවස පුරා විද්‍යාලයීය ක්‍රිඩාංගනයේ දී සහ ශ්‍රවනාගාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණ. ආරාධිත පාසල් ගණනාවක බාලදක්ෂ බාලදක්ෂිකාවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඇරඹි කඳවුරෙහි, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ දායකත්වයෙන් සංවිධාන කළ ත්‍රාසජනක ක්‍රියාකාරකම් … More SILVER FLAMES 2018