නිල් ඉඳුවර 2019

නාලන්දා විද්‍යාලයීය සාහිත්‍ය හා කලා සංගමයේ “නිල් ඉඳුවර 2019” කලා මංගල්‍යය අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් විද්‍යාලයීය මලලසේකර රඟහල් පරිශ්‍රයේදී අද දින (ඔක්තෝම්බර් මස 03 වැනිදා) පැවැත්විණි. … More නිල් ඉඳුවර 2019