නාලන්දාවට එක් වූ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩයිම් විභාගයෙන් දස්කම් පෑ පුංචි හපනුන් රාශියක් අතරින් 100 කට අධික පිරිසක් 2020 ජනවාරි මස 20 වන දින නාලන්දා මව් සෙවණට එක් විය. ඔවුන් පිළිගැනීමේ උත්සවය නාලන්දා විද්‍යාලයීය මලලසේකර රඟහලේදී පැවැත්විය.මේ සඳහා විදුහල්පතිතුමන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ දෙමව්පියන් සහභාගී වූ අතර එහි දී කෞතුකාගාරය භාර ආදී නාලන්දීය ඩෝල්ටන් වක්වැල්ල මහතා විසින් උත්සව සභාවේ සමස්ථයට නාලන්දාවේ පුරාණය සිහිගන්වමින් හරවත් දේශනයක් පැවැත්විය. 06 වන ශ්‍රේණියට අලුතින් එකතු වූ පුංචි හපනුන්ට නාලන්දා මාතාවගේ කීර්තිය දසත පතුරවන්නට හැකි අභිමානවත් දරු පරපුරක් ලෙස වැඩෙන්නට ඔබට උණුසුම් සුභ පැතුම්.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.