නාලන්දීයෙකුගෙන් ඉතිහාසය ප්‍රශ්න අත්වැලක්

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) ඉතිහාසය විෂය යනු සංකීර්ණ විෂයක් වන බව අප සැවොම දන්නා කරුණකි. එවන් වූ විෂය ධාරාවක් ඉතා සරල ලෙස වටහාගන්නේද ඉතා සුලු පිරිසකි. මේ වන විට එවන් වූ බැරෑරුම් විෂය පද්ධතියක් උදෙසා ඉතා අගනා කෘතියක් නාලන්දා විද්‍යාලයීය සිසුවෙකු රචනා කර අද (21) දින එලිදැක්වීම සිදු විය. මේ වන විට නාලන්දා විද්‍යාලයේ ගණිත අංශයේ අධ්‍යාපනය … More නාලන්දීයෙකුගෙන් ඉතිහාසය ප්‍රශ්න අත්වැලක්

Opening of the newly constructed building of Hettikanda Primary College, Rathnapura

Nalanda College Scout Troop constructed a new school building for Grade 5 students of Hettikanda College, Ratnapura presided over by the Senior scout Movindu Dinusara Wickramaarachchi as the community service project for his President’s Scout Award. The event was officiated by the Rathnapura Zonal Director of Education, Mrs. Shanthi Wijesinghe and the Assistant Principal of … More Opening of the newly constructed building of Hettikanda Primary College, Rathnapura