දැයේ අධ්‍යාපනයට අපෙන් සවියක්

සැමවිටම උදරාර්ථ පසකලා උදාරාර්ථ මුදුන් කොටගෙන සීමාන්තික දෘෂ්ටියෙන් එහා ගමනක් යන නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකය මගින් හිටපු විදුහල්පති ගරු තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමාගේ සංකල්පක් යටතේ; විද්‍යාලයේ ඇඳුරු මඩුල්ලේ පූර්ණ අනුග්‍රහය යටතේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපනයට රුකුලක් වෙමින් නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නිල වෙබ් පිටුව හරහා රටෙහි ඕනෑම සිසු සිසුවියකගේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි අයුරින්, 4 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා; සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයන් ද්විත්වයෙන්ම  ප්‍රශ්න පත්‍ර 3000කට අධික සංඛයාවක් උඩුගත කොට ඇති අතර www.nccustudios.com/educational අපගේ නිල වෙබ් පිටුව හරහා ඔබටත් ප්‍රශ්නපත්‍ර ලබාගත හැක.


11 thoughts on “දැයේ අධ්‍යාපනයට අපෙන් සවියක්

  1. කොරෝනා උවදුර නිසා පාසල් වසා ඇති බැවින් අපගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථකව නිමකිරීමට නොහැකි වූ බැවින් මෙම online අධ්‍යාපන ක්‍රමය සාර්ථක යැයි කිව හැකිය

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.