අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන්ගේ පිළිරුව නාලන්දා පින් බිමේදී නිරාවරණය කෙරේ

නාලන්දා විද්‍යාලයීය කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් ඉදිකරන ලද මතු බුද්ධත්වය පතන්නා වූ අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන පිළිරුව, නාලන්දා විද්‍යාලයට වසර 96ක් සපිරුණු සදුදා දිනයේදී (11/01) නාලන්දා ගුරු සිසු අයිතියට පත් කෙරුණා. පිළිරුව නිරාවරණය කෙරුනේ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ උත්තරීතර මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අති පූජ්‍ය දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි මහාස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පිංබර දෑතින්.


නාලන්දා පිං බිමෙහි ප්‍රථම ධර්මාචාර්යයන් වහන්සේ වූ ද, මෙපිං බිමට “නාලන්දා” (සියලු ශක්තීන් එකතු වූ ස්ථානය) යන ශ්‍රී නාමය ද, “අපදාන සොභිනි පඤඤා” (නුවණ චරිතයෙන් බබලනුයේ වේ) යන ආදර්ශ පාඨය ද ලබා දුන්නේ අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මාහිමිපාණන් වහන්සේයි. තවද නාලන්දාවේ අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා නාලන්දා කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් මිලියන 4කට අධික වටිනාකමකින් යුත් ලැප්ටොප් පරිගණක 35ක් පරිත්‍යාග කිරීම ද එම දිනයේදී සිදුවුනා.


One thought on “අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන්ගේ පිළිරුව නාලන්දා පින් බිමේදී නිරාවරණය කෙරේ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.