ජයග්‍රාහී සුලෝහිතයෝ ඇගයේ !

92 වන ආනන්ද නාලන්දා සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජයග්‍රහණය කළ නාලන්දා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඇගයීමේ විශේෂ උත්සවයක් පසුගියදා (2022/08/09) නාලන්දා විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. ඒ සඳහා නාලන්දා විද්‍යාලයීය ගරු විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමන්, හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කීර්තිමත් ආදී නාලන්දීය දේශබන්දු රොෂාන් මහානාම මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් පිරිසක් සහභාගී වූහ. මේ සඳහා සහභාගී වූ,1953 වර්ෂයේදී … More ජයග්‍රාහී සුලෝහිතයෝ ඇගයේ !