73වන ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානයෙන් සමරමු!

කරදියෙන් පවුරු බැඳ දූවිලි සුවඳටත් මල් පිපෙන වීරත්වයෙන් පොහොසත් මේ දෙරණ මත උපන් අද්විතීය විරල මිනිසුන් සදාතනිකවම ජීවමානය….. ඒ වීරත්වයට, නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ උත්තමාචාරය! https://fb.watch/3rmhecMgN5/

Newly appointed Prefects’ Top Board Badge Ceremony – 2021

The Senior Prefects’ Top Board Badge Ceremony of Nalanda College for the year 2021 was concluded successfully today. The event was glorified with the presence of the school administration, parents and the students of Nalanda College. For those who could not be there physically due to the ongoing pandemic situation, we were able to stream this gracious occasion live via the Facebook live stream. … More Newly appointed Prefects’ Top Board Badge Ceremony – 2021

Tree Plantation Project by the Scout Troop of Nalanda College

The Phase 1 of the project was successfully completed by the Nalanda College Scout Troop on 10th October 2020 by planting 100 “Na” trees (𝑴𝒆𝒔𝒖𝒂 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒆𝒂) near the Kottawa Interchange at the Southern Expressway. The event was officiated by the Assistant District Commissioner of Colombo District Scout Branch; Mr. Sampath Wijesinghe and the Additional Director of Expressway Operation, Maintenance & Management Division of Road Development Authority; Mr. Anura Mannapperuma. … More Tree Plantation Project by the Scout Troop of Nalanda College

Old Nalandian, Air Marshal Sumangala Dias promoted to the Four Star rank of Air Chief Marshal

Congratulations! President Gotabaya Rajapaksa in his capacity as the Commander in Chief of the Armed Forces has promoted Air Marshal Sumangala Dias to the four star rank of Air Chief Marshal with effect from 1st November 2020. Air Chief Marshal Dias took over as the 17th Commander of the Sri Lanka Air Force on 29 … More Old Nalandian, Air Marshal Sumangala Dias promoted to the Four Star rank of Air Chief Marshal