දශක හතකට පසු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය නාලන්දාවට!

92 වන වරටත් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති ආනන්ද නාලන්දා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජහග්‍රහණය වසර 69 කට පසුව තමන් සතු කරගැනීමට නාලන්දා විද්‍යාලයීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඊයේ (07/11) සමත් වුණා. ඒ ආනන්ද විද්‍යාලයීය කණ්ඩායමට කඩුළු 9ක දැවැන්ත පරාජයක් අත් කර දෙමින්. තරඟයේ කාසියේ වාසිය දිනාගත් ආනන්ද විද්‍යාලයීය කණ්ඩායමේ නායක නෙත්ම කරුණාරත්න පලමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට නාලන්දා … More දශක හතකට පසු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය නාලන්දාවට!

Nalandians colour the ceremonial evening

The Colours Awarding Ceremony of Nalanda College for 2019 was held successfully in the school Malalasekara Theatre yesterday (11). The event was honoured with the principal of Nalanda College, Mr. Thilak Waththuhewa as the chief guest and the teachers of Nalanda College. The overachieving young students in Nalanda received two hundred-two merit certificates, ninety-four colours … More Nalandians colour the ceremonial evening

A social hospitality from the Nalanda college junior Prefects’ Guild

The Junior Prefects’ Guild of Nalanda College organized a social project on the 27th of February to support the Kandegedara Junior School in Dewalegama in need. The Junior Prefects’ Guild was able to develop their infrastructure facilities by building them a new dancing room for the usage of teachers and students. They refurbished the entire … More A social hospitality from the Nalanda college junior Prefects’ Guild

Captain of the juniors’ team Shamil Kaluarachchi collected the championship trophy

Annual Nalanda College junior vs senior prefects’ cricket match played 23rd January at college grounds. Captain of the senior prefects’ team Amiru Wijesingha won the toss and elected to bat first. Senior team was all out for 79 runs and junior team was successful enough to conquer the target within 10 overs loosing only a … More Captain of the juniors’ team Shamil Kaluarachchi collected the championship trophy

Best Batsman and All-rounder of 2021 goes for Nalanda

The 1st XI cricket captain of Nalanda College; Raveen De Silva was awarded as the Best Batsman and as the Best All-rounder of the year 2021 at the 43rd Observer SLT-Mobitel School Cricketers Awards. The awarding ceremony of 43rd Observer SLT-Mobitel School Cricketers of 2021 was held yesterday (14) at B.M.I.C.H. Colombo. 1996 world cup … More Best Batsman and All-rounder of 2021 goes for Nalanda