දැයේ අධ්‍යාපනයට අපෙන් සවියක්

Published On: June 23, 2021Views: 43211 Comments

සැමවිටම උදරාර්ථ පසකලා උදාරාර්ථ මුදුන් කොටගෙන සීමාන්තික දෘෂ්ටියෙන් එහා ගමනක් යන නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකය මගින් හිටපු විදුහල්පති ගරු තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමාගේ සංකල්පක් යටතේ; විද්‍යාලයේ ඇඳුරු මඩුල්ලේ පූර්ණ අනුග්‍රහය යටතේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපනයට රුකුලක් වෙමින් නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ නිල වෙබ් පිටුව හරහා රටෙහි ඕනෑම සිසු සිසුවියකගේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි අයුරින්, 4 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා; සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයන් ද්විත්වයෙන්ම  ප්‍රශ්න පත්‍ර 3000කට අධික සංඛයාවක් උඩුගත කොට ඇති අතර www.nccustudios.com/educational අපගේ නිල වෙබ් පිටුව හරහා ඔබටත් ප්‍රශ්නපත්‍ර ලබාගත හැක.

Share This News, Choose Your Platform!

11 Comments

 1. M.A. Kisandu jayanitha July 4, 2021 at 12:29 pm - Reply

  Thank you…

  • Lathish July 15, 2021 at 9:46 am - Reply

   Thanks principal sir God Bless you

 2. binuri sarada July 14, 2021 at 2:07 pm - Reply

  very good

 3. hemanthi sriyalatha July 15, 2021 at 8:21 pm - Reply

  Very good thanks

 4. Heshan Amarasena July 15, 2021 at 11:03 pm - Reply

  Great Work…!!!

 5. IRUSHA SHAMIN UTHPALA July 17, 2021 at 2:53 pm - Reply

  කොරෝනා උවදුර නිසා පාසල් වසා ඇති බැවින් අපගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථකව නිමකිරීමට නොහැකි වූ බැවින් මෙම online අධ්‍යාපන ක්‍රමය සාර්ථක යැයි කිව හැකිය

 6. සිත්මි July 18, 2021 at 6:02 pm - Reply

  ඉතා හොදයි

 7. Susila Dilhani July 18, 2021 at 6:04 pm - Reply

  Very good

 8. Senuli Hasanya wickramasekera July 19, 2021 at 1:46 pm - Reply

  Great Work. Thanks for all….

 9. Senuli July 20, 2021 at 10:09 am - Reply

  Great work….

 10. Athula Pebotuwage October 22, 2021 at 4:27 pm - Reply

  Great work. Excellent

Leave A Comment

Recent Posts