17වන එම්.ඩබ්.කරුණානන්ද හොකී අභියෝගතා කුසලානය 2018

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර 17 වන වරටත් සංවිධානය කෙරෙන එම්.ඩබ්.කරුණානන්ද අභියෝගතා කුසලානය සඳහා වූ හොකී තරඟය මෙවරත් 2018 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මස 27 වන සෙනසුරාදා දින, එනම් ඊයේ දිනයේ කොළඹ කෘතිම හොකී තරඟ පිටියේදී පැවැත්විණ.මෙම හොකී තරඟය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සපැමිණියේ මේජර් ජනරාල් ඩඩ්ලි වීරමන් මහතාය.ඔහු 1981 වර්ෂයේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ හොකී … More 17වන එම්.ඩබ්.කරුණානන්ද හොකී අභියෝගතා කුසලානය 2018