Nalanda College Commiunication Unit

Nalanda College Communication Unit

Official website of Nalanda College Communication Unit

Latest and the all news updates

“නාලන්දා”පස්වන කලාපය නිකුත් කෙරේ.

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන [...]

By |2024-03-21T15:11:30+05:30March 21, 2024|News|0 Comments

“නාලන්දා”සිව්වන කලාපය නිකුත් කෙරේ.

    නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකය මගින් ප්‍රකාශයට පත් [...]

By |2023-01-20T23:40:45+05:30January 20, 2023|News|0 Comments
Go to Top