73වන ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානයෙන් සමරමු!

Published On: February 4, 2021Views: 2880 Comments
කරදියෙන් පවුරු බැඳ
       දූවිලි සුවඳටත් මල් පිපෙන
වීරත්වයෙන් පොහොසත්
        මේ දෙරණ මත උපන්
අද්විතීය විරල මිනිසුන්
        සදාතනිකවම ජීවමානය.....
ඒ වීරත්වයට, නාලන්දා විද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන ඒකකයේ උත්තමාචාරය!

https://fb.watch/3rmhecMgN5/

Share This News, Choose Your Platform!

Leave A Comment

Recent Posts