අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන්ගේ පිළිරුව නාලන්දා පින් බිමේදී නිරාවරණය කෙරේ

නාලන්දා විද්‍යාලයීය කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් ඉදිකරන ලද මතු බුද්ධත්වය පතන්නා වූ අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන පිළිරුව, නාලන්දා විද්‍යාලයට වසර 96ක් සපිරුණු සදුදා දිනයේදී (11/01) නාලන්දා ගුරු සිසු අයිතියට පත් කෙරුණා. පිළිරුව නිරාවරණය කෙරුනේ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ උත්තරීතර මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අති පූජ්‍ය දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි මහාස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පිංබර … More අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන්ගේ පිළිරුව නාලන්දා පින් බිමේදී නිරාවරණය කෙරේMore අතිපූජ්‍ය බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමිපාණන්ගේ පිළිරුව නාලන්දා පින් බිමේදී නිරාවරණය කෙරේ

Old Nalandian, cricketing legend Stanley Jayasinghe got felicitated

One of Sri Lanka’s most iconic cricketers of the pre-Test era Stanley Jayasinghe, One of the most remarkable alumni of Nalanda College was yesterday felicitated by the Old Nalandians Sports Club that comprises old boys of Nalanda College at the school’s Malalasekera Hall … More Old Nalandian, cricketing legend Stanley Jayasinghe got felicitated