දිරිය දරුවන් අගයමු 2018

2018 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පෙනී සිටි නාලන්දීයයන් අතුරින් විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් සහ ලකුණු 100 ට වඩා වැඩියෙන් ලබාගත් සිසුන් ඇගයීමේ උත්සවය “දිරිය දරුවන් අගයමු” යන මැයෙන් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී නොවැම්බර් මස 27 වන අගහරුවාදා දින පැවැත් විය. ප්‍රාථමික අංශයේ වත්මන් සහ හිටපු ගුරු මණ්ඩලයේ ගුරු මෑණිවරුන් සහ ගුරු පියවරුන්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් … More දිරිය දරුවන් අගයමු 2018

Renaissance 2018

නාලන්දා විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය නායක මුළුව විසින් සංවිධාන කළ “Renaissance 2018” ශිෂ්‍ය නායක දිනය පසුගිය ඉරිදා දින (නොවැම්බර් මස 11 වැනිදා) දවස පුරා විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත් විය. දිවයිනේ පාසල් ගණනාවක ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඇරඹි මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් කීර්තිමත් ආදි නාලන්දීය, නාලන්දාවේ පැවැත් වූ ප්‍රථම ශිෂ්‍ය නායක දිනය සංවිධාන කළ නාලන්දාවේ හිටපු ප්‍රධාන … More Renaissance 2018

නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වේ!

නාලන්දා විද්‍යාලයේ වර්ෂ 1972 – 2004 දක්වා අඛණ්ඩව වසර 32 ක කාලයක විශිෂ්ට සේවයක් කළ, හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වී.ජී.පියසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

නාලන්දා සිත්රූ 2018

නාලන්දා විද්‍යාලයීය චිත්‍ර කලා සංගමය විසින් පවත්වනු ලැබූ නාලන්දා සිත්රූ චිත්‍ර සහ මූර්ති ප්‍රදර්ශනය මෙවරත් අතිසාර්ථක අයුරින් 2018 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 1 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින,එනම් අද දින නාලන්දා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවනාගාරය සහ භාෂා විද්‍යාගාරය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.මෙම චිත්‍ර සහ මූර්ති ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමේ මුලික අරමුණ වූයේ සිසුන් තුළ ඇති චිත්‍ර කලාව සහ මුර්ති නිර්මාණය කෙරෙහි වූ දක්ෂතා වැඩි … More නාලන්දා සිත්රූ 2018

උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය 2018

නාලන්දා විද්‍යාලයීය කණිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධාන කරන “උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය” මෙවරත් අති සාර්ථකව ඔක්තෝබර් මස 28 වන ඉරිදා දින විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශයේ දී පැවැත් විය. නාලන්දාව තුළ සිප් සතර හදාරා තම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කර, වර්ථමානය වන විට වෛද්‍ය සේවයේ නියුතු ආදි නාලන්දීයයන් රැසක් තමන්ට අකුරු කරවූ … More උත්තම ගුරු වන්දනා – ගුරු උපහාර උත්සවය 2018