15 වන ආනන්ද නාලන්දා සුලෝහිත පාපන්දු තරඟයේ ජය නාලන්දාවට..

සුලෝහිතයන්ගේ සහෝදරත්වය තව තවත් වර්ධනය කරමින් 2020.02.03 වන දින තුරඟ තරඟ පිටියේදී ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත පාපන්දු තරඟාවලිය පවත්වන්නට විය. … More 15 වන ආනන්ද නාලන්දා සුලෝහිත පාපන්දු තරඟයේ ජය නාලන්දාවට..

“අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

නාලන්දා විද්‍යාලයීය නව වසර සඳහා සිසුන් භාර ගැනීම 2020 ජනවාරි මස 16 වන දින මලලසේකර රඟහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. … More “අළුතින් නාලන්දාවට එක්වූ පුංචි මල් කැකුළු”

2019/2020 නාලන්දා ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීම.

නාලන්දා විද්‍යාලයේ 2019/2020 වසර සඳහා වන නව ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීමේ උත්සවය හා දියුරුම් දීම නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති විශේෂ උදැසන රැස්වීමේදී සිදුවිය. … More 2019/2020 නාලන්දා ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ නිල ලාංජන පැලඳ වීම.

SILVER FLAMES 2019

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමුහය විසින් සංවිධාන කෙරුණු ” SILVER FLAMES 2019″ බාලදක්ෂ කඳවුර සහ රාත්‍රී ගිනිමැල සංදර්ශනය මෙවරත් අති සාර්ථක අයුරින් ඔක්තෝම්බර් මස 26 වන සෙනසුරාදා දවස පුරා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගනයේදී සහ ශ්‍රවණාගාරය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. … More SILVER FLAMES 2019